สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
News
โครงการสวัสดิการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCov)) (ภาคสมัครใจ) แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและด้านอื่น ๆ ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกา หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวับที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ข่าวคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์กรณีมีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมสถานที่ราชการและบ้านเรือนประชาชน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image