สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration
News
แจ้งถึงแก่กรรม นายคำภีร์ โตพันธ์ บิดาของนายสุภาพ โตพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ) สังกัด สำนักงานประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก แจ้งถึงแก่กรรม นางคาย เกตวงษา มารดาของนายประพัฒน์ ไพทยาภรณ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๖ แจ้งถึงแก่กรรม นางวินัย สมานทรัพย์ มารดาของนางวรพรรณ วงศ์ปรีชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงนนทบุรี แจ้งแก้ไขงานพระราชทานเพลิงศพ ของนางสาวธนวรรณ บัวเปีย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งถึงแก่กรรม นายนิพล บุญสุข บิดาของนางสาวจิราภรณ์ บุญสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๔

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image