Accessibility Tools

สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
News
การแต่งกายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานศาลยุติธรรมขอให้ศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรายงานความเสียหายตามหลักเกณฑ์การรายงานที่คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนบุคลากรของศาลยุติธรรมร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุอุทกภัยฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มูลนิธิปกเกล้าตุลาการฯ มอบชุดเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

ข่าวสารกิจกรรมสำนักบริหารกลาง

+

image
image
image
image
image
image