สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

การบริการ
ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

ชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุ ตำแหน่ง
โปรดระบุ หน่วยงาน
กดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล