สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญบุคลากรสำนักบริหารกลางเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "กระดาษษหนึ่งใบเข้าใจประเด็น" ในวันที่ 27 เมษายน 2562เวลา09.00น.-16.00น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น12

image รูปภาพ
image