สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายศักดิ์ชัย ตามครองชัย บิดาของนางสาววลีรัตน์ ตามครองชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี

ด้วยศาลจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า นายศักดิ์ชัย ตามครองชัย บิดาของนางสาววลีรัตน์ ตามครองชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดธาตุทอง ศาลา ๖ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร                          
   วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 


image เอกสารแนบ