สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายปรีชา จันทร์ประเสริฐ บิดาของ นางสาววจีพัธจ์ จันทร์ประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยศาลจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า นายปรีชา จันทร์ประเสริฐ บิดาของ นางสาววจีพัธจ์ จันทร์ประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๘ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม  ณ บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
   วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ  ณ เมรุวัดพิบูลวนาราม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


image เอกสารแนบ