สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งเวียนถึงแก่กรรม นายหน่ำ จันทร์ประสิทธิ์ บิดาของนายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี

ด้วยศาลจังหวัดธัญบุรี แจ้งว่า นายหน่ำ จันทร์ประสิทธิ์ บิดาของนายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดธัญบุรี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๙ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
   วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 


image เอกสารแนบ