สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ในนามศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านรวบรวมปัจจัยทั้งหมดแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 


image เอกสารแนบ