สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายบุญชู ว่องไวชล บิดาของนายกศิชล ว่องไวชล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง

ด้วยศาลจังหวัดระยอง แจ้งว่า นายบุญชู ว่องไวชล บิดาของนายกศิชล ว่องไวชล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดสุทธาวาส ศาลา ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดสุทธาวาส ศาลา ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 


image เอกสารแนบ