สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายกอบเกียรติ รัตนพานิช ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา

ด้วยศาลฎีกา แจ้งว่า นายกอบเกียรติ รัตนพานิช ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานสวด พระอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕ แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 


image เอกสารแนบ