สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายชาญชัย มดนาก บิดาของนางสาวพัชรินทร์ มดนาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า นายชาญชัย มดนาก บิดาของนางสาวพัชรินทร์ มดนาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม  ณ วัดราษฎร์บำรุง (ตาเจี่ย) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
   วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดราษฎร์บำรุง (ตาเจี่ย) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


image เอกสารแนบ