สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางน้อม ประดับเพชร์ มารดาของนางสาวศิริพร ประดับเพชร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑

ด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ แจ้งว่า นางน้อม ประดับเพชร์ มารดาของนางสาวศิริพร ประดับเพชร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคเสมหะอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดเขาหัวนา ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
   วันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเขาหัวนา ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
   วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดเขาหัวนา ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


image เอกสารแนบ