สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม พันตรี สมพร เนียมตุ๊ บิดาของนางวิภา น้อยฉิม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก

ด้วยศาลจังหวัดหล่มสัก แจ้งว่า พันตรี สมพร เนียมตุ๊ บิดาของนางวิภา น้อยฉิม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร                          
   วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


image เอกสารแนบ