สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางวีนัส ตาวงศ์ มารดาของนางเพ็ญมาฆ จันทร์ประไพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก

ด้วยศาลจังหวัดตาก แจ้งว่า นางวีนัส ตาวงศ์ มารดาของนางเพ็ญมาฆ จันทร์ประไพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเต้านม  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม วัดอรัญญเขต ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
   วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


image เอกสารแนบ