สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางสาวประไพ แสนคำศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่า นางสาวประไพ แสนคำศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเมือง จังหวัดขอนแก่น
   วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ  ณ เมรุวัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


image เอกสารแนบ