สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม พ.อ.ศุภชัย ตรรกวิโรจน์ บิดาของร้อยตรีศุภมิตต์ ตรรกวิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ด้วยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แจ้งว่า พ.อ.ศุภชัย ตรรกวิโรจน์ บิดาของร้อยตรีศุภมิตต์ ตรรกวิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดสีกัน ศาลา ๒ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดสีกัน ศาลา ๒ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ  ณ เมรุวัดสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 


image เอกสารแนบ