สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางเฮียงเจ็ง แซ่จู มารดาของนายสมชัย ธรรมบันดาลสุข ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ

ด้วยศาลแขวงสมุทรปราการ แจ้งว่า นางเฮียงเจ็ง แซ่จู มารดาของนายสมชัย ธรรมบันดาลสุข ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดอ่างแก้ว ศาลา ๔ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดอ่างแก้ว ศาลา ๔ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดอ่างแก้ว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ