สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายหน่ำ แซ่ตั้ง บิดาของนายวินิจ ประเทืองสถบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า นายหน่ำ แซ่ตั้ง บิดาของนายวินิจ ประเทืองสถบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดมหาบุศย์ ศาลาคุณสนั่น คุณลมูล อุบลอ่อน อ่อนนุช ซอย ๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดมหาบุศย์ ศาลาคุณสนั่น คุณลมูล อุบลอ่อน อ่อนนุช ซอย ๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดมหาบุศย์ อ่อนนุช ซอย ๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ