สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางอุทรา เมืองสุวรรณ มารดาของนางกิ่งดาว ศักดิ์สิทธิศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแพร่

ด้วยศาลจังหวัดแพร่ แจ้งว่า นางอุทรา เมืองสุวรรณ มารดาของนางกิ่งดาว ศักดิ์สิทธิศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแพร่ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
   วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานหมู่บ้านสะปุ๋ง ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


image เอกสารแนบ