สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายนิตย์ วิชิตกูล บิดาของนางสาวชณาภัท วิชิตกูล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง

ด้วยศาลแพ่ง แจ้งว่า นายนิตย์ วิชิตกูล บิดาของนางสาวชณาภัท วิชิตกูล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


image เอกสารแนบ