สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นายเสนาะ อยู่ยง บิดาของนางสาวมณีนุช อยู่ยง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ด้วยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ แจ้งว่า นายเสนาะ อยู่ยง บิดาของนางสาวมณีนุช อยู่ยง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน สังกัด สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พิธีรดน้ำศพ ณ วัดมงคลวราราม (วัดมะเกลือ) ศาลา ๔ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดมงคลวราราม (วัดมะเกลือ) ศาลา ๔ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดมงคล  วราราม (วัดมะเกลือ) แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ