สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งถึงแก่กรรม นางนวลศรี เศรษฐสุวรรณ มารดานางสาว ยิ่งลักษณ์ สุขวิสิฏฐ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ด้วยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แจ้งว่า นางนวลศรี เศรษฐสุวรรณ มารดานางสาว ยิ่งลักษณ์ สุขวิสิฏฐ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนางสาวชนาธิป เศรษฐสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคลิ่มเลือดอุดกั้น เส้นเลือดปอด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เจ้าภาพมีกำหนดการ ดังนี้
   วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๕ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
   วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ