สำนักบริหารกลาง
Office of Center Administration

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักบริหารกลาง

แจ้งกำหนดฌาปนกิจศพ นางอำไพ ครูไพศาล ภริยานายถนอม ครูไพศาล อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และอดีตกรรมการตุลาการ

ด้วย นางอำไพ ครูไพศาล ภริยานายถนอม ครูไพศาล อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และอดีตกรรมการตุลาการ ได้ถึงแก่กรรม  และเจ้าภาพได้เก็บศพไว้
   บัดนี้ เจ้าภาพกำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ เมรุวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


image เอกสารแนบ