สำนักบริหารกลาง
Office of Central Administration
image

สำนักบริหารกลาง

มูลนิธิปกเกล้าตุลาการฯ เข้ามอบชุดเครื่องช่วยหายใจ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่น T1